zmiany histologiczne

Przebieg kliniczny typu drugiego zapalenia nerek nie jest podobny do przebiegu spostrzeganego w typie pierwszym. Również zmiany histologiczne zasadniczo różnią się w obu tych typach w typie pierwszym bowiem w pewnym jego okresie występuje zapalenie pozawłosowate gloneru litis extracapillaris, w typie zaś II śródwłosowate gl6merulitis intracapillaris. Te zmiany uzyskano w doświadczeniach na zwierzętach. Rokowanie również wyraźnie się różni w tych typach zapalenia kłębków nerkowych. W typie pierwszym 82 % chorych zdrowiej e, w typie zaś drugim 95 % chorych umiera. Typ pierwszy zapalenia kłębków nerkowych występuje przeważnie u dzieci i osób młodych przed 20 rokiem życia. Zwykle poprzedza ten typ choroby nerek zakażenie dróg oddechowych, ropne zapalenie migdałków lub grypa. Innymi poprzedzającymi zakażeniami może być zapalenie płuc, ropniak opłucnej, zapalenie wyrostka robaczkowego lub jego ropień, zapalenie otrzewnej i inne choroby wywołane zarazkami. Objawy kliniczne sprowadzaj ą się w tym typie zapalenia kłębków nerkowych do krwiomoczu, obrzękówi nad ciśnienia. [podobne: walas radomsko, flumycon ulotka, apo napro opinie ]

Powiązane tematy z artykułem: apo napro opinie flumycon ulotka walas radomsko