W jamie torebki zbiera sie wysiek

W postaci śródwłosowatej kłębki nerkowe wykazuj ą niedokrwienie i są napęczniałe. W jamie torebki zbiera się wysięk, zawierający skrzepłe białko i krwinki czerwone. Proces ten trwa tak długo, dopóki torebka i kłębki nie stracą swojej drożności z powodu zwyrodnienia szklistego. Po wystąpieniu całkowitego zwyrodnienia kłębka wraz z i ego torebką ciałka Malpighiego całkowicie są pozbawione krwi. Czynność takich ciałek Malpighiego całkowicie wypada. W postaci pozawłosowatej prócz zmian właściwych dla postaci śródwłosowatej dołącza się jeszcze rozrost nabłonka torebki. Jama torebki wypełnia się wtedy złuszczonym nabłonkiem. Zapalenie kłębków nerkowych wysiekiem i krwią. Krew i wysięk przechodzą wg Boyda do kanalików nerkowych. Zwyrodnienie nabłonka kanalików jest w tej postaci słabiej wyraźone niż w ostrym zapaleniu kłębków nerkowych lub nerczycy. Obie jednak postacie podostrego zapalenia kłębków, to jest zarówno postać śródwłosowata, jak i pozawłosowata, są ściśle skojarzone ze sobą i zawsze przebiegają razem. Drugi okres zapalenia nerek jako okres podostry n i e daje dobrego rokowania, gdyż zmiany w nerkach są ciężkie i prowadzą do powstawania okresu trzeciego, w którym nerka zatraca całkowicie swoją czynność. [patrz też: walas radomsko, luteina dopochwowa skutki uboczne, dwoinka rzeżączki ]

Powiązane tematy z artykułem: dwoinka rzeżączki luteina dopochwowa skutki uboczne walas radomsko