Test na chorobę Creutzfeldta-Jakoba za pomocą szczotek nosowych AD 9

Jednak inne badania wykazały nieco wyższą czułość testu RT-QuIC dla płynu mózgowo-rdzeniowego16, 17 niż te uzyskane w tym badaniu. W każdym przypadku konieczne jest dalsze potwierdzenie zarówno testu opartego na błonie śluzowej węchu, jak i testu opartego na płynie mózgowo-rdzeniowym, aby w pełni ustalić ich względną czułość i specyficzność diagnostyczną w warunkach klinicznych oraz określić, w jaki sposób można wykryć wczesną aktywność wysiewu w trakcie Creutzfeldt. -Jakobowa choroba. Ponadto, u sześciu z siedmiu pacjentów ze sporadyczną chorobą Creutzfeldta-Jakoba, u których test RT-QuIC płynu mózgowo-rdzeniowego był ujemny, ale test RT-QuIC błony węchowej był dodatni, nakłucie lędźwiowe i szczotkowanie węchowej błony śluzowej wykonano prawie tak samo. interwał po wystąpieniu choroby, co sugeruje, że obserwowane różnice w aktywności zaszczepiania prionami między tymi próbkami nie były spowodowane różnicami w czasie pobierania próbek. Chociaż próbki płynu mózgowo-rdzeniowego mogą być otrzymane od większości pacjentów z szybko postępującą demencją, aby wykluczyć inne uleczalne zaburzenia, test RT-QuIC błony węchowej może okazać się bardziej dokładny niż test RT-QuIC płynu mózgowo-rdzeniowego w celu wykrycia Creutzfeldt- Choroba Jakoba. W naszym badaniu wszyscy pacjenci z podejrzeniem sporadycznej choroby Creutzfeldta-Jakoba spełnili kryteria diagnostyczne prawdopodobnej lub możliwej sporadycznej choroby Creutzfeldta-Jakoba w czasie szczotkowania węchowego błony śluzowej, w tym dwóch pacjentów z negatywnym wywiadem rodzinnym w kierunku otępienia, którzy następnie otrzymali rozpoznanie dziedzicznej choroby Creutzfeldta-Jakoba (E200K).
W sporadycznej chorobie Creutzfeldta-Jakoba warianty kliniczne są związane z polimorfizmem M / V na reszcie 129 PrP, w połączeniu z PrPCJD typu lub 2. Te czynniki molekularne wydają się wpływać na konwersję PrP i kinetykę akumulacji in vivo i pewne reakcje in vitro , takie jak cykliczna amplifikacja białka PMCA. 27 Jednak przy reakcjach RT-QuIC, które wykorzystują chomikowe substraty rPrPSen, każdy z podtypów sporadycznej choroby Creutzfeldta-Jakoba jest łatwo wykrywalny, jak zaobserwowano przy analizie RT-QuIC płynu mózgowo-rdzeniowego. sample.16 Chociaż podstawa molekularna dla szerokiej wymienialności tego substratu nie jest jeszcze jasna, jeżeli można ją szeroko replikować, zapewni to praktyczną korzyść wymagającą tylko jednego testu z pojedynczym substratem do badania pełnego spektrum sporadycznego Creutzfeldta. – fenotypy choroby Jakuba.
Wysoka aktywność siewna sporadycznej choroby Creutzfeldta-Jakoba w błonie śluzowej węchowej sugeruje, że infekcyjność może również występować, co ma wpływ na bezpieczeństwo biologiczne. Wiele dzienników10 nasion prionów, które wykryliśmy w wykładzinie nosowej pacjentów ze sporadyczną chorobą Creutzfeldta-Jakoba, stwarza możliwość, że sporadyczne priony Creutzfeldta-Jakoba mogą powodować skażenie nosa. Przenoszenie chorób prionowych przenoszonych przez nos i aerozol zostało udokumentowane w modelach zwierzęcych, 28-32, ale nie ma danych epidemiologicznych dotyczących przenoszonej przez aerozol sporadycznej choroby Creutzfeldta-Jakoba. Ponadto, chociaż infekcyjność prionów i aktywność wysiewania RT-QuIC wykryto w donosowych poposiłkach od chomików zakażonych prionem, 33,34 nie stwierdzono transmisji u naczelnych innych niż człowiek, którym wstrzyknięto ludzkiego gąbczastego encefalopatię śluz nosowy.35 Jednak instrumenty medyczne, które wchodzą w kontakt z błoną śluzową węchu u ludzi z chorobą Creutzfeldta-Jakoba może zostać zanieczyszczona prionami, co rodzi pytanie, czy możliwe jest przenoszenie jatrogenne.36,37 Dlatego też należy przeprowadzić dalsze badania możliwych zagrożeń biologicznych powodowanych przez priony w błonie śluzowej węchowej.
[więcej w: luteina dopochwowa skutki uboczne, wladeczek12 instagram, luteina dopochwowa skutki uboczne Warszawa Śródmieście ]

Powiązane tematy z artykułem: luteina dopochwowa skutki uboczne płyn lugola dawkowanie wladeczek12 instagram