Randomizowana, kontrolowana próba chirurgii syntezy stenozy kręgosłupa lędźwiowego cd

Pracownicy Swespine zbierają informacje o pacjentach za pomocą kwestionariuszy pocztowych wysyłanych przed operacją oraz 1, 2 i 5 lat po operacji. Na potrzeby badania potwierdziliśmy, że kwestionariusze Swespine otrzymały odpowiedź przed zabiegiem operacyjnym oraz 2 i 5 lat po operacji, i przypomnieliśmy pacjentom, aby w razie potrzeby odpowiedzieli na kwestionariusze. Ponadto wysłaliśmy ZCQ przed operacją i 2 lata po zabiegu. Kwestionariusze, które zostały przesłane pacjentom wraz z kopertą przedpłaconą, nie miały związku z żadną wizytą w szpitalu i zostały wykonane bez pomocy chirurga lub innej osoby zaangażowanej w badanie. Pierwszorzędowym wynikiem był wynik wskaźnika niepełnosprawności Oswestry (ODI, który mieści się w zakresie od 0 do 100, z wyższymi wynikami wskazującymi na poważniejszą niepełnosprawność) 18; ODI jest standardem pomiaru stopnia niepełnosprawności i oceny jakości życia u osób z bólem krzyża. Drugorzędnymi rezultatami były wyniki z European Quality of Life-5 Dimensions (EQ-5D, które wahały się od 0 do 1, z wyższymi wynikami wskazującymi na lepszą jakość życia), 18 skalami wizualno-analogowymi dla bólu pleców i bólu nóg18 (w zakresie od Od 0 do 100, z wyższymi wynikami wskazującymi na silniejszy ból) i ZCQ (który waha się od do 4, z wyższymi wynikami wskazującymi na bardziej poważną niepełnosprawność). Ponadto pacjenci odpowiedzieli na pytania (które są opisane w dodatkowym dodatku) związane z ogólną satysfakcją, ogólną oceną bólu pleców i nóg oraz zdolności chodzenia18. Oprócz miar wynikowych zgłoszonych przez pacjenta, 6-minutowe test chodzenia (mierzący odległość w metrach, jaką osoba jest w stanie pokonać w ciągu 6 minut) 19 był podawany przez fizjoterapeutę lub pielęgniarkę próbną na początku badania i na 2-letnią wizytę kontrolną.
Z wyjątkiem wyników testu ZCQ i 6-minutowego marszu, dane do analizy zebrano od Swespine. Oprócz przeprowadzenia analizy danych uzyskanych podczas 2-letniej obserwacji, skorzystaliśmy z aplikacji Swespine, aby przeprowadzić szczegółową analizę danych uzyskanych podczas pięcioletniej obserwacji. Informacje o komplikacjach i reoperacjach zostały zebrane z dokumentacji medycznej pacjentów i od firmy Swespine.
Tomografia komputerowa (CT) została wykonana bezpośrednio po zabiegach chirurgicznych, a MRI, CT i konwencjonalna radiografia boczna zostały wykonane podczas 2-letniej wizyty kontrolnej. Wyniki tych badań obrazowych nie zostały jeszcze ocenione i dlatego nie zostały omówione w niniejszym raporcie.
Dane do oceny ekonomicznej zdrowia zostały zebrane za pomocą specjalnych kwestionariuszy, które nie były powiązane z produktem Swespine (szczegóły w Dodatku uzupełniającym). Ankiety zostały wysłane przed operacją i 6 miesięcy, rok i 2 lata po operacji. Dane o bezpośrednich kosztach operacyjnych uzyskano z jednej kliniki (Stockholm Spine Center), która została wykorzystana jako wskaźnik dla wszystkich uczestniczących klinik. Wynik EQ-5D został wykorzystany do oceny jakości życia na początku badania i na i 2 lata po operacji. Dane o bezpośrednich i pośrednich kosztach pacjentów obejmowały liczbę wizyt u pracowników służby zdrowia, korzystanie z zwolnień chorobowych, udział w sile roboczej, stosowanie środków farmaceutycznych, długość hospitalizacji, wydatki osobiste z własnej kieszeni oraz liczbę dni, które członkowie rodziny pomagali pacjentowi
[przypisy: abix olkusz, euromedyk opole, patrycja hurlak wikipedia ]

Powiązane tematy z artykułem: abix olkusz euromedyk opole patrycja hurlak wikipedia