Przeziebienie

W odnerwionej nerce skurcz naczyń po ochłodzeniu skóry nie występuje. Zimno nie może jednak być jedynym czynnikiem zdolnym wywołać stan zapalny kłębków nerkowych. Stwarza ono przez niedokrzwienie nerki tylko odpowiednie warunki, na których tle inne czynniki mogą przejawiać swoje chorobotwórcze właściwości i wywołać stan zapalny. Przeziębienie, więc należy uznać za czynnik sprzyjający powstawaniu zapalenia kłębków nerkowych. Zakażenie nerek również nie jest wyłączną przyczyną powstawania ich zapalenia. Zakażenie niewątpliwie odgrywa rolę wtedy, kiedy powstaje ograniczone zapalenie tych kłębków nerkowych, do których zarazki zostały zaniesione z prądem krwi. Niektóre kłębki wykazują wtedy stan zapalny, inne natomiast pozostają w stanie normalnym. W rozległym natomiast zapaleniu wszystkie kłębki są dotknięte procesem zapalnym nie stwierdza się w nich jednak nigdy stanu ropnego. W związku z tym wielu badaczy jest skłonnych przypuszczać, że zapalenie kłębków nerkowych powstaje wskutek działania jadów bakteryjnych krążących we krwi, nie zaś samych zarazków. Opierają się oni na tym, że zapalenie kłębków nerkowych powstaje dopiero po trzech tygodniach od chwili zachorowania, np. na zapalenie gardła angina, i jest ono wyrazem ogólnego toksyczno zakaźnego uszkodzenia naczyń włosowatych w całym ustroju. [patrz też: figlolandia olsztyn, mgła filmweb, płyn lugola dawkowanie ]

Powiązane tematy z artykułem: figlolandia olsztyn mgła filmweb płyn lugola dawkowanie