Powstawanie zmian w ukladzie nerwowym

Powstawanie zmian w układzie nerwowym, zarówno ośrodkowym jak i obwodowym, prowadzi do nieprawidłowej czynności nerek. Układ hormonalny Gruczoły wewnętrznego wydzielania wpływają na czynność nerek zmniejszając lub zwiększając wydzielanie moczu. Trudno jeszcze dziś stwierdzić, czy wpływ gruczołów wewnętrznego wydzielania na nerki jest bezpośredni czy pośredni, to znaczy przez działanie na układ nerwowy, który z kolei zmienia czynność nerki. Wielu autorów stoi na stanowisku, że śródmózgowie wpływa na nerkę drogą humoralną, a nie nerwową, to znaczy, że podczas podrażnienia śródmózgowia wytwarzają się swoiste ciała, które krążą we krwi. Ciała te przez krew wpływają na czynność nerki. Wykazano, bowiem, że jeżeli podrażnimy śródmózgowie i krew od takiego zwierzęcia przetoczymy zwierzęciu normalnemu, to wystąpi u niego zwiększenie wydzielania moczu nawet po odnerwieniu nerki. Największe znaczenie w regulacji czynności nerek, a w związku z tym i przemiany wodnej w ustroju, ma przysadka mózgowa. Hormon z tylnej części przysadki mózgowej antydiuretyna hamuje czynność nerki i zmniejsza wydzielanie moczu. [przypisy: patrycja hurlak wikipedia, sudomax, apo napro opinie ]

Powiązane tematy z artykułem: apo napro opinie patrycja hurlak wikipedia sudomax