Obinutuzumab plus Chlorambucil u pacjentów z CLL i współistniejącymi chorobami AD 3

Badanie zostało zaprojektowane przez niemiecką grupę CLL Study Group i sponsora (F. Hoffmann-La Roche). Sponsor zebrał i, w połączeniu z niemiecką grupą badawczą CLL, przeanalizował dane. Pierwszy autor napisał wszystkie szkice manuskryptów. Wszyscy autorzy gwarantują kompletność i dokładność danych oraz zgodność badania z protokołem (dostępne na stronie). Agencja medyczno-komunikacyjna opłacona przez sponsora dostarczyła wstępne wersje danych i wsparcie redakcyjne. (Szczegóły dotyczące przeprowadzonego badania znajdują się w Dodatku uzupełniającym.) Nie było żadnych umów dotyczących poufności danych między sponsorem, niemiecką grupą badawczą CLL i autorami akademickimi. Randomizacja i leczenie
Ta wielonarodowa próba została przeprowadzona w 26 krajach; Do badania włączono 189 ośrodków. Zapisy poprzedzone były bezpieczną fazą bezpieczeństwa24. W okresie od kwietnia 2010 r. Do lipca 2012 r. Pacjentów zapisywano i losowo przydzielano do jednej z następujących grup leczenia w stosunku 1: 2: 2: samego chlorambucilu, obinutuzumabu plus chlorambucilu lub rytuksymabu. plus chlorambucil. Po przydzieleniu 118 pacjentów do grupy z samym chlorambucylem, tę grupę zamknięto na podstawie wcześniej określonych kryteriów, a randomizację do dwóch grup przeciwciał przeprowadzono w stosunku 1: 1. Randomizacja została podzielona na straty według regionu geograficznego i stadium Bineta. Pacjenci przydzieleni do grupy leczonej chlorambucylem, u których postępująca choroba rozwinęła się podczas leczenia lub w ciągu 6 miesięcy po zakończeniu leczenia, mogła przejść do grupy obinutuzumab-chlorambucil.
Pacjenci otrzymywali sam chlorambucyl, obinutuzumab-chlorambucyl lub rytuksymab-chlorambucyl w sześciu 28-dniowych cyklach. Chlorambucil podawano doustnie w dawce 0,5 mg na kilogram masy ciała w dniach i 15 w każdym cyklu (co odpowiada medianie dawki z poprzedniego badania, wykazującej niemniejszą zawartość chlorambucilu w fludarabinie u pacjentów w podeszłym wieku z CLL). [25] wybór dawki chlorambucilu przedstawiono w Dodatku uzupełniającym. Obinutuzumab podawano dożylnie w dawce 1000 mg w dniach 1, 8 i 15 cyklu oraz w dniu cykli od 2 do 6 (na podstawie wcześniejszych badań farmakokinetycznych i modelowania) .26 Po zmianie protokołu badania, pierwszy wlew obinutuzumabu podawano przez okres 2 dni. Rytuksymab był podawany dożylnie w dawce 375 mg na metr kwadratowy powierzchni ciała w 1. dniu cyklu i 500 mg na metr kwadratowy w 1. dniu cykli 2 do 6. Profilaktyka w przypadku reakcji związanych z infuzją i zespołem lizy guza obejmowały przyjmowanie płynów i premedykację allopurinolem, paracetamolem (acetaminofenem), lekami przeciwhistaminowymi i glikokortykosteroidami.
Oceny i punkty końcowe
Oceny na początku obejmowały immunofenotypowanie krążących limfocytów, centralną analizę aberracji genomowych za pomocą fluorescencyjnej hybrydyzacji in situ i analizę mutacyjną genu regionu zmiennego łańcucha ciężkiego immunoglobuliny (IGHV) za pomocą sekwencjonowania DNA.27,28 Badacze terenu zostały dostarczone wytyczne dla oceny CIRS.29 Zdarzenia niepożądane zostały zgłoszone zgodnie z Common Cancer Criteria Institute of Cancer Institute (wersja 4.0) .30 Odpowiedź na leczenie w 3 miesiące po zakończeniu leczenia i status w odniesieniu do remisji podczas następujących po sobie zostały ocenione zgodnie z wytycznymi Międzynarodowych Warsztatów dotyczących Przewlekłej Białaczki Limfocytowej.21 Pełne i częściowe odpowiedzi zostały potwierdzone za pomocą komputerowego tomograficznego skanowania, a pełne odpowiedzi potwierdzono za pomocą biopsji szpiku kostnego
[hasła pokrewne: luteina dopochwowa skutki uboczne, mgła filmweb, dwoinka rzeżączki ]

Powiązane tematy z artykułem: dwoinka rzeżączki luteina dopochwowa skutki uboczne mgła filmweb