Nawracające przegrupowania chromosomu 1q21.1 i zmienne fenotypy pediatryczne ad 8

Po pierwsze, potrzebne są duże próbki pacjentów i kontroli, aby wykazać, że konkretny wariant jest patogenny. Chociaż było kilka doniesień o pacjentach z delaminacją 1q21.1 w badaniach konkretnych chorób, 22,39-41 nasze badanie pokazuje, że nawracające mikrodelecje 1q21.1 są znacząco związane z chorobą pediatryczną, poprzez systematyczne porównywanie częstości rearanżacji u chorego i osoby nienaruszone. Po drugie, szczegółowe badania kliniczne chorych ujawniły znacznie szersze spektrum fenotypów niż przewidywano, obalając wszelkie pojęcie choroby syndromicznej. Podczas gdy artykuł ten był przedmiotem przeglądu przed publikacją, dwie grupy zgłosiły wzbogacenie delecji 1q21.1 u osób ze schizofrenią13, 14; zgłaszają delecje u 0,26% pacjentów ze schizofrenią, w porównaniu z naszym wykryciem delecji u 0,5% osób z zaburzeniami rozwojowymi. Wyniki te potwierdzają związek rearanżacji 1q21.1 z szerokim spektrum fenotypów, ale dodatkowo rozwiewają również pogląd, że rzadkie warianty liczby kopii będą koniecznie zgodne z jednym modelem choroby (lub jednym rearanżacją). Różnorodność fenotypowa, niepełna penetracja i brak wyraźnych cech syndromicznych związanych z rearanżacjami 1q21 utrudnią diagnozę genetyczną i poradnictwo. W przypadku klinicystów opiekujących się pacjentami z nieprawidłowościami rozwojowymi, identyfikacja przegrupowania 1q21 za pomocą CGH opartego na macierzy diagnostycznej powinna być uznana za klinicznie istotne i prawdopodobnie jest to istotny czynnik genetyczny przyczyniający się do fenotypu. Ocena członków rodziny może ujawnić pozornie nieobarczone (lub lekko dotknięte chorobą) osoby z tą samą aranżacją. Biorąc pod uwagę spektrum możliwych wyników związanych z rearanżacjami 1q21, takie osoby powinny być monitorowane w długim okresie w zakresie trudności w uczeniu się, autyzmu lub schizofrenii lub innych zaburzeń neuropsychiatrycznych. Doradztwo w środowisku prenatalnym będzie stanowić największe wyzwanie: chociaż prawdopodobieństwo nieprawidłowego wyniku jest wysokie u osoby z przegrupowaniem 1q21.1, aktualna wiedza nie pozwala nam przewidzieć, które nieprawidłowości wystąpią w danej osobie. Dalsze badania modyfikatorów genetycznych i środowiskowych mogą wyjaśniać taką zmienną ekspresję, ale wymagają scharakteryzowania jeszcze większej liczby pacjentów z delecją 1q21. Dane dotyczące rzadkich, de novo wariantów strukturalnych wspólnie zaczynają tłumaczyć coraz większą frakcję (około 15%) pacjentów z opóźnieniem rozwojowym, autyzmem, schizofrenią lub innymi zaburzeniami neuropsychiatrycznymi, a nasze badanie dodaje 1q21.1 jako locus do włączenia w panele przesiewowe dla takich pacjentów.
[przypisy: wladeczek12 instagram, euromedyk opole, patrycja hurlak wikipedia ]

Powiązane tematy z artykułem: euromedyk opole patrycja hurlak wikipedia wladeczek12 instagram