DZIEDZICZNOSC

DZIEDZICZNOŚĆ Poszczególne zdrowe ustroje ludzkie nie są jednakowe pod względem morfologicznym i czynnościowym. Również, przebieg tej samej choroby u różnych osób nie jest taki sam pomimo to, że choroba została wywołana tym samym czynnikiem. W przebiegu więc choroby odgrywa dużą rolę-osobnicza wrażliwość -i -różny sposób oddziaływania ustroju na czynnik- chorobotwórczy oraz różne warunki zewnętrzne, w jakich znajduje się ustrój. W zależności od tego bardzo często mamy nietypowość obrazu i przebiegu choroby, Również osobnicza odporność na powstawanie i rozwój choroby zależy od indywidualnych różnic w budowie ustroju, i sprawności czynnościowej narządów i od, sposobu reagowania poszczególnych narządów ciała i całych układów na czynnik chorobotwórczy. Jest więc rzeczą: bardzo ważną ustalić, z jakiej przyczyny pewne osobnicze, właściwości inaczej wpływają w rozmaitych warunkach na powstanie albo rozwój choroby. Sekcje np. wykazały, że długość jelit, przede wszystkim jelita grubego, podlega indywidualnym wahaniom. Te odchylenia od stanu prawidłowego stwarzają niekiedy możliwości powstawania procesów chorobowych jelita grubego z powodu zalegania treści kałowej, a w przypadkach zapalenia pewnego odcinka j elit, gorsze warunki leczenia wskutek tegoż zalegania. Podobne sprawy spotykamy – w nerkach, są bowiem ludzie mający od urodzenia niedorozwój nerek razem z tętnicami. [podobne: allertec wzf, mgła filmweb, abix olkusz ]

Powiązane tematy z artykułem: abix olkusz allertec wzf mgła filmweb