Cisnienie tetnicze krwi

W większości przypadków występuje nadciśnienie tętnicze o charakterze okresowym, które może być bardzo wysokie lub dochodzić tylko do 180 mm słupa rtęci – skurczowe i 120 mm rozkurczowe. Ciśnienie tętnicze krwi może jednak w pewnej liczbie przypadków utrzymywać się na poziomie prawidłowym. Nadciśnienie ma wielkie znaczenie rozpoznawcze i rokownicze, gdyż jest ono związane z ostrością choroby i powstawaniem powikłań. Wysokie ciśnienie krwi występujące już na samym początku schorzenia wywołuje, uporczywe bóle głowy wyraz zmian krążeniowych w ośrodkowym układzie nerwowym. Precz tego występuje powiększenie lewej komory serca i powstaje skłonność do ostrej niewydolności krążenia. Nadciśnienie jest głównym czynnikiem wywołującym większość ciężkich objawów klinicznych. Są one również związane ze stopniem zmian czynnościowych i anatomicznych nerek, zapalenie nerek jest, bowiem zwykle połączone z ich niedokrwieniem, które z kolei wywołuje powstawanie ciała hipertensyjnego, wywołującego zwyżkę ciśnienia krwi. Długotrwałe nadciśnienie natomiast wywołuje zmiany w obrazie anatomicznym nerki błędne koło. [hasła pokrewne: wladeczek12 instagram, figlolandia olsztyn, allertec wzf ]

Powiązane tematy z artykułem: allertec wzf figlolandia olsztyn wladeczek12 instagram