Tetnica nerkowa zaczyna sie oprózniac

Drugi, zwany późnym okresem tętniczym, jest okresem, w którym środek kontrastowy wypełnia naczynia kory nerkowej i Tętnica nerkowa zaczyna się opróżniać, żyła zaś nerkowa – wypełniać. Trzeci okres jest tzw. wczesnym okresem żylnym, w którym widzi się zacienienie rdzennej części nerki, zwłaszcza jej części podkorowej, i żyła nerkowa z jej głównymi dopływami jest dobrze wypełniona. Okres czwarty jest późnym okresem żylnym, w którym ilość środka kontrastowego w części rdzennej i podkorowej nerki zmniejsza się. W tym okresie tętnica nerkowa jest wolna od środka kontrastowego, natomiast żyła nerkowa wykazuje wysycony cień. Trzy okresy następują bardzo szybko po sobie, czwarty natomiast wolniej. Doświadczalnie również stwierdzono, że czas trwania poszczególnych okresów podlega pewnym wahaniom nawet u normalnego zwierzęcia. Istniej ą jeszcze stany pośrednie prócz wspomnianych zasadniczych okresów, gdyż przepływ krwi przez nerkę jest stały, wyszczególnione zaś okresy są tylko chwilowymi fazami uchwyconymi na zdjęciu angiograficznym. [podobne: euromedyk opole, patrycja hurlak wikipedia, flumycon ulotka ]

Powiązane tematy z artykułem: euromedyk opole flumycon ulotka patrycja hurlak wikipedia