naczynia ukladu naczyn prostych oprózniaja sie do zyl

Jak wspomniano, u normalnego zwierzęcia większa część śródnerkowego przepływu krwi odbywa się przez korę nerki, mniejsza natomiast przez część rdzenną nerki. Przez część rdzenną nerki krew przechodzi z naczyń doprowadzających kłębków przyrdzeniowych i połączonych z nimi naczyń, zwłaszcza przez układ naczyń prostych vasa recta. W związku z tym w okresach żylnych krążenia śródnerkowego naczynia kory nerki są już do pewnego stopnia opróżnione z powodu szybkiego przez nil przepływu krwi. W naczyniach natomiast części rdzennej nerki przepływ krwi jest wolniejszy w porównaniu z jej przepływem w naczyniach kory nerkowej, a to z powodu wielkiej liczby naczyń z układu prostych vasa recta i większego ich światła. Duża liczba i duży kaliber tych naczyń są szczególnie wyraźne po stronie żylnej układu naczyń prostych w części podkorowej nerki bezpośrednio przed ich zakończeniem się w żyłach zbiorczych. Prócz tego naczynia układu naczyń prostych opróżniają się do żył, które zbierają krew zarówno z kory, jak i części rdzennej nerki. W wyniku tego – już w stanach normalnych, w których zbierające krew żyły są wypełnione krwią odpływającą z czynnej kory nerkowej, odpływ z części rdzennej może być opóźniony. [hasła pokrewne: abix olkusz, allertec wzf, sudomax ]

Powiązane tematy z artykułem: abix olkusz allertec wzf sudomax