Choroby nerek wedlug schematycznego ujecia Volharda

Choroby nerek według schematycznego ujęcia Volharda sprowadzają się do: 1. zapalenia kłębków naczyniowych i torebki Bowmana nephritis, 2. zwyrodnienia miąższu nerkowego i zmian wstecznych w kanalikach nerkowych nephrosis 3. do stwardnienia naczyń nerkowych na tle miażdżycy nephrosclerosis. Taki podział chorób nerek nie jest ścisły, gdyż w sprawach zapalnych kłębków występują zmiany zwyrodnieniowe w kanalikach, w sprawach zaś pierwotnego zwyrodnienia kanalików nerkowych powstają zaburzenia krążenia w kłębkach. Każde, więc zapalenie kłębków nerkowych nephritis posiada elementy zwyrodnienia kanalików nerkowych nephrosis, każde zaś ich zwyrodnienie elementy zapalenia kłębków. Przytoczony na wstępie podział należy ująć w ten sposób, że w pierwotnym zapaleniu kłębków nerkowych kanaliki ulegają zmianom wtórnym i są mniej zmienione niż w pierwotnym zwyrodnieniu kanalików nerkowych, w którym odczyn zapalny kłębków jest wtórny. Czyste postacie zapalenia kłębkowego nerek lub zwyrodnienia kanalików nerkowych ze stanowiska fizjologii patologicznej nie mogą w zasadzie występować, gdyż czynność nerki jest związana z całością i sprawnością jej elementów składowych, każde, więc zaburzenie w jednym elemencie nerki prowadzi do zmian w drugim, co na początku występuje jako zjawisko czynnościowe prowadzące później do zmian anatomicznych. [przypisy: flumycon ulotka, apo napro opinie, mgła filmweb ]

Powiązane tematy z artykułem: apo napro opinie flumycon ulotka mgła filmweb